Apikoğlu 1910 yılından itibaren kullandığı bazı makinelerinin bakımlarını yaparak 1997 yılında yeni fabrika binasında kendisine bir Sucuk Müzesi oluşturmuştur.

Bu müze Türkiye'nin ilk Sucuk Müzesi olma özelliğini taşımaktadır.

Müzede yer alan tüm makineler bir fiil üretimde kullanılmış olup yenilikçi teknolojler ile müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için emekliye ayrılmışlardır. Müzedemizde yer alan makineler halen çalışabilir durumdadır ve birçok firma tarafından halen kullanılmaktadırlar.

Müzeden Görüntüler

1910'dan Bugüne
Müze 1 Kısım Genel Görüntü
Müze 2 Kısım Genel Görüntü
Müze 3 Kısım Genel Görüntü
Müze 4 Kısım Genel Görüntü

Sucuk Dolum Makinesi

1925-1947

Sucuk Dolum Makinesi

1948 - 1984

Sucuk Dolum Makinesi

1967-1984

Kıyma Baharat Karıştırma Makinesi

1935 - 1955

Müze Genel