sadsad x
asdasd

Değerlerimiz

Apikoğlu Kurucusu ve Kuruluş Hikaye görseli

DEĞERLERİMİZ

 • 1910’dan beri süregelen Apikoğlu isminin saygınlığını ve güvenilirliğini özenle korumak ve bağlı olduğumuz değerlerimizi yaşatmak.
 • Geleneksel lezzetlerin korunması için ne denli zor olursa olsun doğru yöntemlerden asla taviz vermemek.
 • En kaliteli hammadde ile en kaliteli ürünü üretmek, kalite standartlarını her şart altında taviz vermeden korumak.
 • Çalışma barışının sürekliliğini sağlamak için çalışanlara değer vermek, haklarına saygılı ve iletişime açık olmak.
 • Her zaman, her koşulda yasalara uymak.
 • İnsani ve ticari etik değerlere saygılı ve sadık olmak.
 • Tüketici memnuniyetini koşulsuz sağlamak, markaya olan güveni ve sadakati artırmak.
 • Olumsuz gelişen durumlara karşı sabırlı ve istikrarlı bir tutum almak, en olumsuz koşullarda bile ilkelerden taviz vermemek.
 • Ürün/çevreci ürün ve standart gelişimi için sürekli uluslararası standartlarda Ar-Ge çalışmaları yapmak.
 • Çevre bilinciyle davranmak ve bu konuda her zaman gerekli yatırımları yapmak.
 • Bütün iş ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde mütevazı ve uzlaşmacı olmak.
 • Sonucu ne olursa olsun eğer bir sorun fark edilmişse gündeme getirmek, hızlıca çözümünü sağlamak, sürüncemede bırakmamak.
 • Tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin hak ve değerlerine saygı ve özen göstermek.
 • Ticaretin karşılıklı fayda sağlamak amacıyla yapıldığı bilinciyle; olası zayıflıktan faydalanmamak, her zaman hakkaniyetli ve dürüst davranmak.
 • Sektörümüzdeki ve bağlı sektörlerdeki diğer şirketler ve ürünleri hakkında haksız rekabete yol açacak söylem ve davranışlarda bulunmamak, bunu faydaya çevirmek adına sektörüne olumsuz değerler atfetmemek.
 • Disiplinli, sıkı ve çok çalışmak. Emek ve çaba harcanmadan başarıya ulaşılamayacağını bilmek.
 • Markamızı geleneksel değerlerimizi koruyarak çağdaş dünya koşulları ile uyumlu, gelişmelere açık, lezzet ve kaliteden taviz vermeden modernleşme yolunda adımlar atmak, yatırımlar yapmak.
 • Yeni iş ve istihdam yaratmak; dengeli, sağlıklı ve reel değerlere dayalı, temeli olan bir büyüme sağlamak.
 • Personellerimize aidiyet duygusu kazandırmak.
 • Değerlerimizden hiçbir şart altında taviz vermemek.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.